Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Τοποθεσίες

(A) Βόλος : Αναχώρηση

(B) Μηλίνα

(C) Λαύκος

Απόσταση και χρόνος

49,7 χλμ, 1 ώρα & 7 λεπτά (Μηλίνα)

56,5 χλμ, 1 ώρα & 16 λεπτά (Λαύκος)

(Εκτίμηση από Google Maps)