Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Τοποθεσίες

(A) Βόλος : Αναχώρηση

(B) Χάνια

Απόσταση και χρόνος

23,3 χλμ, 42 λεπτά (Εκτίμηση από Google Maps)