Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Τοποθεσίες

(A) Βόλος : Αναχώρηση

(B) Άφυσσος

Απόσταση και χρόνος

26,6 χλμ, 41 λεπτά (Εκτίμηση από Google Maps)